Inne oferty stypendialne

Stypendia Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Program stypendialny DBU ma na celu umożliwienie młodym absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego, które ułatwi im rozpoczęcie kariery w sektorze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Deutscher Bundestag

Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne (IPS) 2018

Czy chcieliby Państwo pracować w parlamencie niemieckim? Uwaga! Przedłużono termin składania aplikacji do 31 lipca 2017 r.

20. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Mazowieckiego

W ramach X edycji „Polsko-Niemieckich Dni Mediów” 31 maja uhonorowano zwycięzców konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego.

SdpZ

Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Kolejna edycja konkursu FWPN na stypendia dziennikarskie została rozstrzygnięta. Przyznano 10 stypendiów.

Stypendia dla młodej kadry kierowniczej

Fundacja im. Rochusa i Beatrice Mummertów przyznaje kilkuletnie stypendia wybranym studentom kierunków ekonomicznych, inżynieryjnych, przyrodniczych oraz turystyki z krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Deutsche Sprache

Szkoła po niemiecku

W ramach programu indywidualnej wymiany uczniów można nauczyć się biegle języka obcego, poznać ciekawy kraj a przy tym doświadczyć Europy bez granic.

Berufliche Weiterbildung

Europanetzwerk Deutsch

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Goethe-Institut przyznają stypendia na intensywne kursy językowe z języka ogólnego jak i specjalistycznego w zakresie tematyki politycznej.

Stypendia naukowe

Inne stypendia

Humboldt Universität in Berlin

Stypendia dla dziennikarzy

Universität

W ramach programu „Die Europäischen Journalisten-Fellowships“ można ubiegać się o 10-miesięczne stypendium na rok 2017/2018 dla dziennikarzy z doświadczeniem zawodowym i znających język niemiecki.