Inne oferty stypendialne

Medien

Nominacje do Nagrody Dziennikarskiej im. Mazowieckiego

Podczas osobnych posiedzeń w Warszawie i Berlinie jury polskie i niemieckie nominowało 24 prace zgłoszone do tegorocznej nagrody.

Deutscher Bundestag

Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne (IPS) 2018

Czy chcieliby Państwo pracować w parlamencie niemieckim? Do 30 czerwca trwają zgłoszenia na przyszłoroczne stypendia.

SdpZ

Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich.

Stypendia dla młodej kadry kierowniczej

Fundacja im. Rochusa i Beatrice Mummertów przyznaje kilkuletnie stypendia wybranym studentom kierunków ekonomicznych, inżynieryjnych, przyrodniczych oraz turystyki z krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Deutsche Sprache

Szkoła po niemiecku

W ramach programu indywidualnej wymiany uczniów można nauczyć się biegle języka obcego, poznać ciekawy kraj a przy tym doświadczyć Europy bez granic.

Berufliche Weiterbildung

Europanetzwerk Deutsch

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Goethe-Institut przyznają stypendia na intensywne kursy językowe z języka ogólnego jak i specjalistycznego w zakresie tematyki politycznej.

Stypendia naukowe

Inne stypendia

Humboldt Universität in Berlin

Stypendia dla dziennikarzy

Universität

W ramach programu „Die Europäischen Journalisten-Fellowships“ można ubiegać się o 10-miesięczne stypendium na rok 2016/2017 dla dziennikarzy z doświadczeniem zawodowym i znających język niemiecki.