Dualny system kształcenia zawodowego

Berufsausbildung Powiększenie obrazu (© dpa/picture-alliance) Dualny system kształcenia zawodowego

Niemiecki system kształcenia zawodowego przyczynia się w dużym stopniu do siły gospodarki Niemiec. Dzięki współpracy zakładów pracy i szkół uczniowie zdobywają wiedzę niezbędną do wykonywania danego zawodu i mogą praktycznie zastosować tę wiedzą w zakładach pracy.

Dualny system kształcenia zawodowego w Niemczech – skuteczny start w życie zawodowe

W ostatnich latach w niektórych regionach nie udało się znaleźć kandydatów na ogłoszone oferty nauki zawodu w poszczególnych branżach. Wielu niemieckim firmom brakuje młodych kadr. Nie tylko obywatele UE, ale i młodzi ludzie z krajów nienależących do UE mogą rozpocząć w Niemczech naukę zawodu w szczególnie poszukiwanych branżach.

Ukończona nauka zawodu otwiera drogę do stałego zatrudnienia. Możliwe jest także zdobycie dalszych kwalifikacji mistrzowskich lub technicznych. Ponadto tytuł mistrzowski uprawnia do podjęcia studiów w niemieckich ukierunkowanych praktycznie specjalistycznych szkołach zawodowych lub na uniwersytetach.

Jeżeli interesuje Państwa niemiecki system szkolnictwa zawodowego lub współpraca międzynarodowa w tym zakresie, albo jeśli chcą się Państwo dowiedzieć jak znaleźć kompetentnych partnerów do współpracy, mogą Państwo zasięgnąć porady w German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET).

Ważne linki

Informator „Pięć kroków do nauki zawodu w Niemczech”

German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET)

Dualny system kształcenia zawodowego w Niemczech – skuteczny start w życie zawodowe

(© Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Zapraszamy do obejrzenia filmu (język angielski)!

iMOVE – Training made in Germany

Training - Made in Germany

iMOVE to inicjatywa Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych powołana w celu umiędzynarodowienia kształcenia i doszkalania zawodowego. Leżąca w kompetencjach Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego iMove wspiera wejście niemieckich podmiotów na rynki międzynarodowe poprzez szeroką ofertę usług. Jako platforma działająca od wielu lat iMOVE ułatwia niemieckim podmiotom nawiązanie kontaktów z partnerami i klientami na całym świecie.