Nauka i badania naukowe

Niebieska grafika

Aktualności

Tu znajdą Państwo aktualne informacje na temat nauki i badań naukowych.

Polsko-niemiecka współpraca naukowa i aktualne ogłoszenia konkursowe

Od dawna w wielu dziedzinach oświaty i nauki kontakty między Polską a Niemcami są już mocno ugruntowane i mogą być znakomitym punktem oparcia dla współpracy w szerszych, europejskich ramach.

Niemiecki system badań naukowych i innowacji

Gdzie w Niemczech prowadzone są badania naukowe i jak są finansowane? Nowe interesujące informacje na ten temat.

Molekülmodell, junge Leute

Niemieckie instytucje naukowo-badawcze

Prace badawcze prowadzi w Niemczech wiele różnych instytucji publicznych i prywatnych.

Studia w Niemczech

Chyba żaden inny kraj europejski nie posiada tak bogatej oferty w dziedzinie szkolnictwa wyższego jak Niemcy.

Nauka i badania naukowe