Marsz Pamięci

Marsz Pamięci dla upamiętnienia rocznicy rozpoczęcia deportacji z getta warszawskiego w dniu 22 lipca 1942 r.

Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie już po raz szósty zorganizował w dniu 22.07.2017 r. „Marsz Pamiȩci 22 lipca”, by upamiętnić rocznicę rozpoczęcia deportacji z warszawskiego getta przed 75 laty. Tegoroczny Marsz poświęcony był uczczeniu pamięci członków zespołu „Oneg Szabat”, który stworzył podziemne archiwum dokumentujące losy warszawskich Żydów.

Przedstawiciele rządu polskiego, liczni mieszkańcy Warszawy, a także Ambasada Niemiec skorzystali z zaproszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Dalsze informacje o Marszu Pamięci i Żydowskim Instytucie Historycznym:

Żydowski Instytut Historyczny

Marsz Pamięci

do instalacji przywiązywane są wstążki pamięci