Kultura i mniejszość niemiecka

Museum

Aktualności

Tutaj można znaleźć aktualne informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych.

Życie kulturalne w Niemczech

Życie kulturalne w Niemczech jest różnorodne i ciekawe – zachęcamy zatem do wyruszenia w odkrywczą podróż!

Polsko-niemieckie stosunki w dziedzinie kultury i oświaty

Informacje o organizacjach i projektach polsko-niemieckiej kooperacji w dziedzinie kultury i oświaty w Polsce.

Schüler Tafel Text "Ferien"

Niemiecki jako język obcy

2,29 mln ludzi w Polsce uczy się języka niemieckiego. Tutaj znajduje się bogata oferta niemieckich instytucji pośredniczących w dziedzinie kultury i oświaty.

Jugend forscht-Wettbewerb 2012

Wymiana uczniów i młodzieży

Pod niżej wymienionymi adresami można znaleźć wskazówki, adresy organizatorów i sponsorów wymiany uczniów i młodzieży.

Szkoła Niemiecka im. Willy'ego Brandta

Szkoła Niemiecka w Warszawie powstała w 1978 r., jest polsko-niemiecką szkołą spotkań i dialogu.

Kinder Fahnen

Mniejszość niemiecka

W Polsce żyje – według szacunków własnych mniejszości niemieckiej – ok. 300.000-350.000 obywateli narodowości niemieckiej.