Honorowy Medal Europejski BCC dla ambasadora Rolfa Nikela

  Powiększenie obrazu (© BCC) Ambasador Rolf Nikel został 7 czerwca 2017 r. wyróżniony Honorowym Medalem Europejskim Business Centre Club oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego za swój wkład w szerzenie idei europejskiej w Polsce oraz za zasługi dla relacji polsko-niemieckich.

Honorowe Medale Europejskie zostały również przyznane Dyrektorowi Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie ambasadorowi Markowi Prawdzie oraz miastu Częstochowa.

Odznaczenie dla Ambasadora Nikela

Ambasador Nikel przemawiał 7 czerwca 2017 r. z okazji wręczenia mu Europejskiego Medalu Honorowego.