Zasięg konsularny przedstawicielstw Niemiec w Polsce

O tym, do jakiego Przedstawicielstwa powinni się Państwo zwrócić, decyduje miejsce Państwa zamieszkania.

W sprawach konsularnych i paszportowych zasadniczo dla obywateli niemieckich, właściwe jest każde Przedstawicielstwo, na terenie którego przebywają Państwo na stałe lub tymczasowo.

Konsulat w Opolu nie zajmuje się jednak sprawami obywatelstwa.

Poświadczenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i uznania ojcostwa jest możliwe tylko w Warszawie i we Wrocławiu.

Sprawy wizowe załatwiane są tylko w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Mapa Polski

  1. Mapa
  2. Lista

Mapa Polski