Konsul generalna Ulrike Knotz

Słowo powitalne konsul generalnej

Szanowni Państwo,

witam serdecznie na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu.

Wraz z filią w Opolu Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu jest jednym z największych niemieckich konsulatów na świecie. Okręg konsularny obejmuje pięć województw w części zachodniej oraz południowo-zachodniej Polski. Punkty ciężkości naszej działalności to oprócz zadań ogólnych wspieranie gospodarki i kultury oraz zagadnienia prawno-konsularne, w szczególności intensywne kontakty transgraniczne, a także partnerstwa z landami niemieckimi. Duże znaczenie w naszej pracy ma także obecność mniejszości niemieckiej.

Na stronie internetowej znajdą Państwo informacje oraz wskazówki, które pomogą dotrzeć do specyficznych zagadnień będących w kręgu Państwa zainteresowań oraz znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.

Życzę więc Państwu ciekawej oraz bogatej w informacje wizyty na naszej stronie internetowej.

Łączę serdeczne pozdrowienia,

Ulrike Knotz

Konsul Generalna

Życiorys konsul generalnej

Życiorys konsul generalnej Ulrike Knotz,

urodzona w roku 1954 w Augsburgu, dorastała w Monachium
1973
Matura w Monachium
1973 – 1979
Studia na uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium: germanistyka, historia, nauki polityczne, arabistyka, egzamin państwowy I. stopnia uprawniający do pracy w charakterze nauczyciela w gimnazjach
1980 – 1981
Pobyt w Kairze, m. in. w charakterze tłumacza pisemnego (języka arabskiego) dla Federalnego Biura Handlu Zagranicznego
1981 – 1983
Staż nauczycielski w gimnazjach w Erlangen i Gars nad Innem, egzamin państwowy II. stopnia uprawniający do pracy w charakterze nauczyciela w gimnazjach
od 1983 r.
Zatrudnienie w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych:
1983 – 1985
Przygotowanie do służby zagranicznej wyższego stopnia
1985 – 1988
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Kultury
1988 – 1991
Ambasada w Madrycie, referent ds. kultury
1991 – 1993
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Gospodarki
1993 – 1997
Ambasada w Bratysławie, zastępca ambasadora
1997 – 2000
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział ds. Europejskich, Wydział Kultury
2000 – 2003
Praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Holandii w ramach wymiany międzyresortowej urzędników, referent prasowy w Ambasadzie w Hadze
2003 – 2005
Ambasada w Algierze, zastępca ambasadora
2005 – 2008
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kierownik referatu ds. dialogu ze światem Islamu
2008 2011
Ambasador w Skopje
2011 2014
Ambasador w Sarajewie
2014 2017
Ambasador w Kiszyniowie
od 08.2017
Konsul generalna we Wrocławiu

   

Konsul generalna

Konsul generalna Ulrike Knotz