Konsul generalna i konsulat

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu został utworzony w dniu 3 października 1990 r. W pierwszych latach działalności konsulatu główne zadania placówki były związane z obsługą ruchu wizowego oraz paszportowego. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i Układu z Schengen zadania placówki zmieniły się zasadniczo. Głównym punktem ciężkości stała się współpraca transgraniczna, polsko-niemiecka wymiana gospodarcza oraz promowanie kultury i języka niemieckiego w Polsce. Ważnym aspektem pracy konsulatu jest obsługa protokolarna wizyt politycznych z Niemiec oraz opieka nad mniejszością niemiecką. W zakresie obsługi konsularno - prawnej szczególne znaczenie ma pomoc konsularna dla obywateli Niemiec. Od lipca 2014 r. placówką kieruje pani konsul generalna Elisabeth Wolbers.

Konsul generalna Ulrike Knotz

Konsul generalna Ulrike Knotz

Od sierpnia 2017 roku placówką kieruje konsul generalna Ulrike Knotz. Tutaj znajdą Państwo słowo powitalne oraz życiorys konsul generalnej.

buergerservice

Referat konsularno-prawny

Zadania referatu konsularno-prawnego: pomagamy w sprawach związanych z uzyskaniem obywatelstwa oraz paszportowych, pomagamy w sprawach spadkowych, zagadnieniach prawa rodzinnego oraz uzyskaniu dokume...

Lichtburg Kino Essen

Referat kultury i prasy

Zadania referatu kultury i prasy Referat kultury i prasy: wspiera naukę języka niemieckiego na wszystkich szczeblach oświaty i oragnizację dyplomów językowych „Deutsches Sprachdiplom” koordynuje pr...

Prüfen eines Motorblocks

Referat ekonomiczny

Wspólpraca gospodarcza jest jednym z najważniejszych elementów w stosunkach polsko-niemieckich.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Historia siedziby konsulatu

Budynek, w którym obecnie znajduje się Konsulat Generalny RFN, został zbudowany w latach 1897-1899 według projektu berlińskiego architekta Otto Marcha dla rodziny wrocławskich browarników Haase. Jako ...

Konsul generalna i konsulat

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Comment

Godziny urzędowania

od poniedziałku do czwartku od 8.30 do 11.30

Adres

ul. Podwale 76
50-449 Wrocław

Telefon
+48 71 377 27 00
Fax
+48 71 342 41 14