Ambasada Niemiec w Warszawie

Schild Deutschland im Kranz der EU-Sterne

Ambasador i wydziały

Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce jest Rolf Nikel.

Adres i godziny otwarcia Ambasady

Tu znajdą Państwo dane adresowe Ambasady Niemiec oraz godziny otwarcia.

Polen 1981

Historia Ambasady Niemiec

Do 1990 istniały dwa państwa niemieckie i tym samym także ich dwa przedstawicielstwa zagraniczne w Warszawie. W 1989 r. przedstawicielstwo zachodnioniemieckie stało się sceną historycznych wydarzeń.

Dostępność budynku ambasady dla osób niepełnosprawnych

Ambasada stara się wspierać niepełnosprawnych obywateli i w ramach istniejących warunków architektonicznych ułatwiać im kontakt z pracownikami ambasady.

Korruption

Zapobieganie korupcji

Wytyczne dotyczące zapobiegania korupcji w administracji federalnej określają ramy prawne zadań związanych z prewencją antykorupcyjną w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w przedstawicielstwach zagranicznych.

Kamera

Galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć Ambasady Niemiec w Warszawie.

Schüler im Klassenzimmer

Szkoły w Ambasadzie Niemiec

Jak wygląda praca w Ambasadzie? Ile jest wydziałów? Ilu pracowników? Gdzie mieszka Ambasador? Zapraszamy uczniów na spotkanie do Ambasady Niemiec.

Oferty pracy

Tu znajdą Państwo aktualne oferty pracy w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Praktyki w Ambasadzie

Praktyki w Ambasadzie

W Ambasadzie Niemiec można odbyć staż trwający od sześciu tygodni do trzech miesięcy.

Ambasada Niemiec na mapie Warszawy

Dojazd do Ambasady

Tu znajdą Państwo informacje, jak dojechać do Ambasady Niemiec.

Kontakt

Kontakt z Ambasadą Niemiec

Za pomocą formularz kontaktowego mogą Państwo skontaktować się z wybranym wydziałem Ambasady Niemiec w Warszawie.

Ambasada Niemiec w Warszawie

Rezerwacja terminu w Ambasadzie Niemiec w Warszawie

Terminvergabe

Wizyta w Wydziale Prawno-Konsularnym Ambasady Niemiec jest możliwa tylko po zarezerwowaniu terminu!

Dzień w Ambasadzie Niemiec

(© Ambasada Niemiec Warszawa)

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o naszej ambasadzie!