Kontakt

Za pomocą formularza kontaktowego mogą Państwo skierować zapytanie do wybranego przedstawicielstwa Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Kontakt z Ambasadą Niemiec w Warszawie

Kontakt z Konsulatem Generalnym Niemiec we Wrocławiu

Kontakt z Konsulatem Niemiec w Opolu

Kontakt z Konsulatem Generalnym Niemiec w Gdańsku

Kontakt z Konsulatem Generalnym w Krakowie

Konsulowie honorowi

Tu znajdą Państwo zestawienie Konsulów Honorowych Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. 

Kontakt